Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği

V E K A L E T N A M E

 

 

S.S. ÖZ-AR TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

S.S. Öz-Ar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’nin 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 11:00’de Deliklilkaya Mah. Uyar Cad. N0:22 idari bina çok amaçlı salonunda yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısına; beni temsilen toplantıya katılmaya, Hazurun listesini imzalamaya, dilediği yönde oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli her türlü belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere visit https://canceltimesharegeek.com/can-you-get-a-refund-from-bluegreen-vacations/, aşağıda yazılı  Kooperatifin bir başka ortağı / birinci derece akrabamı  vekil  tayin ediyorum.

 

 

ORTAĞIN

ADI SOYADI :…………………………………………..

İMZA             : …………………………..…

 

 

VEKİLİN

ADI SOYADI   :…………………………….………………………………..

YAKINLIĞI     :  ……………………………….

İMZA              : …..……………………………

 

 

NOT : Vekalet kooperatifin başka bir ortağına veya birinci dereceden akrabaya verilmelidir. Birinci derece akraba kavramında ortağın çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası yer alır.