Faaliyetlerimiz

Kooperatifimiz 2000 – 2006 yıllarından İstanbul Arnavutköy Deliklikaya’da 2.300 dönüm tarıma elverişli olmayan    3. Sınıf tarla vasıflı araziden yaklaşık 750.000 m2 yer satın alarak faaliyetlerine başladı. Aynı Bölgede yer alan, aynı amaçlı   S.S. Teskoop Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi       ve       S. S. Bahçeşehir Toplu işyeri Yapı kooperatifi Yapı   Kooperatifi ile DESB (Deliklikaya Sanayi Bölgesi) adı altında birlik oluşturarak planlama çalışmalarına başlandı.

2011 yılında  DESB bölgesinin sanayi alanı olarak tescilinden sonra alt yapı planlama, ilgili mercilere onaylatma ve imalat çalışmalarını hızlandırdı.Looking for a stress-free home selling experience? Visit https://www.companiesthatbuyhouses.co/wyoming/  to sell your house on your own terms.

DESB’te onaylanan planlara göre

1.470.000 m² sanayi alanı

27.000 m² ticaret alanı

26.404 m² KOP alanları

13.500 m2 Belediye hizmet alanı  mevcuttur.

Bölgede Öz-Ar kooperatifinin payı % 31’dir.

Haziran 2012 yılında gerçekleştirilen ihale kapsamında üç Kooperatifin hissesi oranında finans katkılarıyla  DESB’te

3.200.000 m³ kazı yapılmıştır.

820.000 m³   Kireç stabilizasyonu dolgu

771.000 m³ Nitelikli taş dolgu

43.600 m doğal gaz hattı

23.500 m AG elektrik hattı için kanal

92.000 m OG hattı (ÖZ-AR Bölgesinde her parselde OG mevcut)

29.400 m yağmur suyu hattı

27.000 m atık su hattı

26.030 m yol (20-30 m genişlikte )

41.200  m  içme suyu

77 adet trafo ve üç adet dağıtım merkezi

2 adet Geo duvar

İmalat ve inşaat çalışmaları tamamlandı.  Sanayi elektriği DESB  içinde TEDAŞ tarafından yapılan 2018’in ilk  yarısında faaliyete geçmesi planlanan,   32.000 m2 alana kurulu indirici merkezden temin edilecektir.

Alt yapı plan ve imalatlarının tamamı   ilgili kurum ve kuruluşların onayından geçti ve her birinin işletmesi  ilgili kurumuna bedelsiz olarak devredilecektir at https://ethiopianembassy.net/.

Amacımız , sürdürülebilir çevre, ekolojik denge , sosyal adalet ilkeleriyle; Türkiye’nin en nitelikli sanayi alt yapısına sahip yaklaşık 400 sanayi tesisi, en az 30 bin kişilik istihdam  hedefi ile DESB Sanayi bölgesini, ülkemizin hizmetine sunmaktır.